Om

Bjarni Thor Ingvarsson

Snekkermester

Referanser

 

Audun Finnsson, Øvre Eiker.

" En løsningsorientert snekker"

 

Knut Nævra, Øvre Eiker 95 22 13 19

 

Terje Larsen, Øvre Eiker 45 21 43 80

 

Hans Ole Homelien, Blefjell 92 22 92 22

 

Terje Døvigen, Nedre Eiker 97 09 46 75

 

Smørgrav Sag

Ole Kristian Hagen 48 89 10 78

 

Kaare Sunnarvik, Bærum 40 61 69 04

 

Allan Stokke, Bærum 99 27 56 09

 

Frode Pedesen, Øvre Eiker 90 22 80 42

 

 

 

 

Bjarni Thor Ingvarsson, snekkermester

Islending som har bodd i Norge siden 2006. Snakker flytende norsk.

Har jobbet som snekkermester siden 1985, både på Island, Grønland og i Norge.

 

På Grønland var han med på å bygge opp kopi av gården etter Eirik Raude. Det ble også bygget en kopi av kirken til hans frue Tjodhild.

 

Har blant annet jobbet med kirker, gamle hus, Nasjonalteateret i Reykjavik, diverse jobber i Oslo Spectrum.

 

Lager fine terrasser og trapper.

 

Legger parkett, og setter opp panel.

 

Jobber helst i området Øvre Eiker, Nedre Eiker, Modum, Drammen men tar også oppdrag i Bærum.

 

Får gode tilbakemeldinger fra sine oppdragsgivere.